Polisa ubezpieczenia NNW dla uczniów

Informacja o dostępności polisy ubezpieczenia NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 355 im. Jana Wedla w W-wie

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, 

w związku z kontynuacją ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie na rok szkolny 2020/2021, zawartego w TUiR Allianz Polska S.A., przekazuję:

- ogólne warunki ubezpieczenia

- list intencyjny

ulotkę z linkiem do polisy strefaNNW szkolne, w której krok po kroku opisane zostały tegoroczne zasady przystąpienia dziecka do polisy.

Numer polisy: 840-20-606-00001936

Okres ubezpieczenia: 01/09/2020r. -31/08/2021r. 

Polisa ma formę imienną, a zapis dziecka do ubezpieczenia odbywa się z wykorzystaniem platformy on-line Allianz, poprzez indywidualnie dedykowany link przystąpienia: 

https://nnwdlaszkoly.pl/standard/T7C0Bf 

Po skopiowaniu linka do przeglądarki internetowej i wejściu na stronę, należy wybrać jeden z czterech dostępnych zakresów ubezpieczenia, uzupełnić dane ubezpieczanego dziecka oraz dokonać płatności składki za wybrany pakiet (on-line z wykorzystaniem bezpiecznych systemów płatności internetowych). 

Następnie, na wskazany podczas zapisu adres e-mail, bezpośrednio z systemu Allianz, zostanie wysłany indywidualny certyfikat ubezpieczenia, potwierdzający ochronę ubezpieczonego.

Czas na zapis do polisy wynosi maksymalnie 60 dni licząc od początku okresu ubezpieczenia tj. od dnia 01/09/2020r. do 30/10/2020r. 

Polisa działa 24 godziny na dobę na terenie całego świata, w zakresie uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego.

Pozostałe świadczenia, jak np. koszty leczenia powstałe po wypadku, zasiłek szpitalny w wyniku NW oraz usługi assistance, realizowane są pod warunkiem wystąpienia zdarzenia na terytorium Polski.

Polisa strefaNNW Allianz działa także podczas wycieczek szkolnych, które mogłyby być realizowane przez placówkę oświatową na terenie Polski. 

Wszelkie sporty uprawiane przez ubezpieczonych (poza zawodowym/zarobkowym), tak w placówce oświatowej jak i poza nią np. kluby sportowe, zajęcia sks, treningi w życiu prywatnym czy uczęszczanie do klasy sportowej, pozostają w zakresie ubezpieczenia, w kontekście związku przyczynowo-skutkowego  ze szkodą. Nie ma znaczenia przy tym rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej.

 W module kosztów leczenia powstałych w wyniku wypadku zawiera się m.in. świadczenie rehabilitacji pourazowej w trybie ambulatoryjnym.

Jest ono realizowane do limitu wskazanego w pakiecie, natomiast wyodrębnione dodatkowo świadczenie rehabilitacji w pakiecie Max (w przypadku wyboru tego pakietu), powiększa dostępną usługę o dodatkowe 2 000 złotych. 

Składka za ubezpieczenie jest kwotą roczną, płatną jednorazowo. Przystąpienie do umowy ma charakter dobrowolny.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji. 

Pozdrawiam,

Mariusz Jadacki

Biuro/Adres do korespondencji
al. Wojska Polskiego 41 lok. 104
01-503 Warszawa

 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-09-19

Imieniny: Januarego, Konstancji