Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM  RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 355 im. Jana Wedla 

1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Wanda Gulewicz

2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Julia Franczuk

3. Skarbnik Rady Rodziców - Karolina Zienkiewicz

4. Sekretarz Rady Rodziców - Joanna Kuśmirek-Kowal

5. Członek Prezydium - Edyta Prus

6. Członek Prezydium - Przemysław Rutkowski

 

Kontakt:   radasp355@interia.pl

Konto funduszu Rady Rodziców przy SP 355 w Warszawie ul. Ceramiczna 11 

Numer rachunku: 40 1240 6090 1111 0010 8515 7708

 

 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 można dokonać przelewem na konto nr:

42 1240 6090 1111 0010 8515 8545 z dopiskiem: „Świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa”

 

 

 

RR KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-07-04

Imieniny: Aureli, Malwiny